Міжнародна співпраця

Договір з Інститутом дизайну і прикладного мистецтва Кошалінської політехніки

Угода з Технологічно-Природничим Університетом ім Я. і Є. Сьнядецьких (м. Бидгощ)

З метою підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень, конкурентоздатності здобувачів вищої освіти та залучення світового наукового потенціалу до українського освітнього процесу, гармонізації освітніх стандартів навчальних закладів-партнерів ЗВО діє Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу.

Інтернаціоналізація ЗВО здійснюється шляхом підписанням договорів та угод:

– Договір № 26-с/12 між  Інститутом  взорніцтва Кошалінської політехніки, Польща  та  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» від 01. 10. 2012 р.;

– Угода між Технологічно-природничим університетом в Бидгоші (кафедра візуальних мистецтв), Польща та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» від 26. 10. 2012 р..

 Відповідно до вищевказаних угод, кафедрою методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну  практикується  вивчення досвіду науково-дослідної та творчої діяльності викладацького складу, навчально-методичної  документації, а також запроваджено стажування викладачів,  на основі міжнародного співробітництва, суб’єктами якого є ЗВО та:

  1. Інститут взорніцтва Кошалінської політехніки (Польща). В 2013-2014 роках відбувся обмін студентами в межах пленерної практики; проф. Тимків Б.М. читав лекції і проводив практичні заняття в 2012-2013 н.р.,2013-2014 н.р.,20114-2015 н.р., 2015-2016 н.р. викладачі кафедри – доц. Семяник О.В., старші викладачі Веретко О.І., Стефанишин Л.Р. проходили стажування, в Інституті взорніцтва Кошалінської політехніки 2013-2016 роках.
  2. Спільні міжнародні наукові конференції та виставки (у конференціях брали участь проф. Б.М. Тимків, доц. В.В. Корпанюк, доц. Ю.В. Юсипчук, доц. О.В. Сем’яник, ст. викладачі О.І. Веретко, В.І. Городецький, М.М. Сеник, Л.Р. Стефанишин). Спільно було видано монографію «Design a sztuka. Reflekje. Designvsart. Cogitations» та довідкове видання про Міжнародну виставку «Ідентифікація / Інтеграція. Дизайн: мистецька і наукова діяльність викладачів кафедри та викладачів Інституту взорніцтва (дизайну) Кошалінської політехніки».,Міжнародна наукова конференція „DESIGN A SZTUKA”, Гданськ-Оліва, ( національний музей у Гданську) 19–20 листопада 2015 р., Міжнародна конференція “Дизайн у контексті культурних практик і теоретичних парадигм ХХ–ХХІ ст.”, м. Івано-Франківськ, 15-17 травня 2014 р. (виставкова зала Івано-Франківського краєзнавчого музею).
  3. Технологічно-природничий університет в Бидгоші (кафедра візуальних  мистецтв), Польща. Спільно з викладачами кафедри візуальних мистецтв   проведено Міжнародну виставку «MIGRACIE» в лютому 2018 року. Проф. Тимків Б.М. на кафедрі візуальних мистецтв читав лекції і проводив практичні заняття в 2017-2018н.р.