ОР Бакалавр

 Навчальні дисципліни ОР Бакалавр

Цикл загальної підготовки

                                                                              Обов’язкові дисципліни:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Фізична культура
 • Іноземна мова
 • Художні ремесла та народні промисли України    

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Культура і мистецтво української діаспори
 • Художня культура
 • Основи ораторського мистецтва
 • Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво України
 • Менеджмент культури і мистецтв
 • Колористична культура
 • Сакральне мистецтво України
 • Традиційне мистецтво України
 • Ринок послуг та основи підприємницької діяльності

Цикл професійної підготовки

  Обов’язкові дисципліни:

 • Педагогіка
 • Педагогіка мистецтва
 • Психологія
 • Психолого-педагогічні аспекти формування художньо-естетичної культури учнів засобами мистецтва
 • Педагогічний малюнок
 • Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва та дизайну на гурткових заняттях
 • Методика викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі
 • Сучасні освітні технології в методиці викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
 • Основи малюнку та живопису
 • Основи композиції
 • Основи перспективи
 • Основи кольорознавства
 • Основи художнього металу та ювелірного мистецтва
 • Основи текстильного мистецтва
 • Види графічних мистецтв
 • Види пластичних мистецтв
 • Композиція в образотворчому мистецтві
 • Композиція в декоративно-прикладному мистецтві
 • Малюнок та живопис
 • Мистецтво в культурі минулого
 • Мистецтво в культурі сучасності
 • Традиції та новаторство в мистецтві
 • Англійська мова
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Методи комп’ютерного проектування
 • Основи науково-дослідної роботи

Дисципліни вільного вибору студента:

 • Методи виконання практичних робіт з декоративно-прикладного мистецтва
 • Методи виконання практичних робіт з етнодизайну
 • Основи виставкової діяльності
 • Методи виконання практичних робіт з образотворчого мистецтва
 • Технологічні основи художньої творчості
 • Скульптура і пластична анатомія
 • Мальовка
 • Витинанка
 • Пластичне формотворення
 • Розпис на дереві
 • Розпис на склі
 • Матеріалознавство
 • Художня графіка
 • Ліногравюра
 • Книжкова графіка
 • Синтез матеріалів в образотворчому мистецтві
 • Синтез матеріалів в декоративно-прикладному мистецтві
 • Форми презентацій творів мистецтва
 • Плоско-рельєфна пластика (художня кераміка)
 • Плоско-рельєфна пластика (художня обробка дерева)
 • Етнодизайн художніх виробів
 • Художня обробка шкіри 
 • Художній текстиль
 • Художня вишивка
 • Художня обробка металу 
 • Ювелірне мистецтво
 • Брендинг творчої діяльності