ОР Магістр

Практика студентів кафедри методики викладання образотворчого і декоартивно-прикладного мистецтва та дизайну є цілісною системою, що складається з певних структурних компонентів. Види практики з даної спеціальності, їх тривалість і термін проведення визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом. При підготовці освітнього рівня магістр, складовими практичної підготовки студентів на кафедрі методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є такі види практики:

Педагогічна практика

                               

Проводиться в загальносвітніх та навчальних закладах I-III ступенів  та позашкільних навчальних закладах освіти та мистецтва м. Івано-Франківська, які є базовими для університету (відповідно до підписаних угод), для студентів І курсу (магістри), у ІІ семестрі.

У перелік баз практики кафедри увійшли Івано-франківські загальноосвітні школи : № 5, № 11, № 15, № 16, № 18, № 19, № 22, школа-ліцей № 23, Українська гімназія № 1, гімназія № 2, ВХПУ № З, ПТУ № 1, а також Івано-Франківська міська дитяча художня школа та Івано-Франківський центр дитячої  та юнацької творчості.

В усіх перелічених навчальних закладах наявна сучасна навчально-матеріальна база, що забезпечує викладання предметів художньо-естетичного циклу на високому методичному та фаховому рівнях. Навчально-виховний процес здійснюють досвідчені вчителі, в основному випускники кафедри.

Мета виробничої (педагогічної) практики – підготовка студентів до виконання функцій вчителя предметів художньо-естетичного циклу та класного керівника.

Студенти проходять практику в 5-7 класах загальноосвітніх шкіл, а також в ліцеях, гімназіях тощо.

Студенти проходять практику під керівництвом методистів фахової кафедри, методистів кафедр педагогіки і психології, вчителів-предметників, класного керівника.

Під час проведення уроків художнього циклу та позакласних заходів особлива увага приділяється ознайомленню учнів з історією народного та образотворчого мистецтва Прикарпаття, та України в цілому.

Науково-педагогічна практика

                           

Науково-педагогічна практика для студентів освітнього рівня «Магістр» є завершальним етапом професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва та художньої культури, викладачів дисциплін художньо-естетичного циклу. Порівняно з попередньою практикою вона характеризується вищим рівнем самостійності й відповідальності студентів, збільшенням обсягу та поглибленням складності змісту, використанням сучасних педагогічних технологій і нових інформаційних засобів навчання.

При проходженні практики особливу увагу необхідно приділити організації самостійної роботи студентів, що сприяє формуванню вмінь і навичок самостійної праці, поглибленню професійно-практичної підготовки, самоосвіті, самостійному вирішенню практичних завдань.

Керівництво практикою здійснює випускаюча кафедра. У обов’язки кафедри входить забезпечення виконання програми практики і висока якість її проведення. Керівник практики від кафедри здійснює безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студента-асистента.