Історія

Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Створена у 2016 р. на базі кафедри  декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну, яку з 1993 р. очолює  Заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор Тимків Богдан Михайлович.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з: 1 професор, 6 доцентів, 5 кандидатів наук (3 кандидати педагогічних наук, 2 кандидати мистецтвознавства), Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений художник України, 4 Члени Національної спілки художників України, 2 Члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Член спілки дизайнерів України.

Для повноцінного відродження декоративного мистецтва при кафедрі було створено навчальні майстерні з кераміки, ковальства, ткацтва та художньої обробки шкіри. Згодом організовано і ювелірну майстерню. У 1994 р. завдяки зусиллям завідувача кафедри Б.М. Тимківа і доктора мистецтвознавства, професора кафедри Ю.П. Лащука була відкрита аспірантура зі спеціальності «Декоративне і прикладне мистецтво».

Безперечним надбанням кафедри є створенння у 2004 році аудиторії-музею  302, Навчально-наукового Інституту мистецтв. Експозиція мистецьких робіт яскраво відображає творчу діяльність викладачів та студентів кафедри.

Викладачі та студенти кафедри постійно беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних мистецьких виставках, конференціях, семінарах, творчих пленерах, конкурсах, а також займаються науково-дослідною та навчально-методичною діяльністю.

Кафедра  активно співпрацює з провідними вищими навчальними мистецькими закладами України та Польщі, зокрема  Інститутом мистецтв Кошалінської політехніки (Республіка Польща). Укладена угода кафедри з Інститутом мистецтв Кошалінської політехніки передбачає обмін студентами, проведення літніх практик, стажування викладачів.

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри базується на відродженні народних традицій, розвитку сучасних видів мистецтв, пропагуванні їх в навчальних закладах І-ІV рівня акредитації.

Таким чином, науково-дослідна, навчально-методична та творча діяльність викладачів кафедри відзначається ефективністю, різноманітністю форм і напрямів, сприяє підвищенню їх фахового рівня та підготовці висококваліфікованих спеціалістів з методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.