Сем’яник Оксана Володимирівна

кандидат історичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 4 лютого 1985 року в місті Заліщики Тернопільської області.

З 2002 по 2007 рік  навчалась у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Інституті мистецтв за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Диплом магістра з відзнакою, кваліфікація художник образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, викладач.

З 2010 по 2014 рік асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (за сумісництвом).

З 2011 по 2014 рік майстер виробничого навчання Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківськ

У 2014 році захистила дисертацію за фахом 07.00.01 – історія України

З 2014 по 2015 рік викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

З 2015 доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну, на даний час кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

1. Сем’яник О. В.  Діалог культури та історичної традиції крізь призму спадщини українського барокко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 2 /упоряд. В.Г. Виткалов; редкол. : А.Г.Баканурський, С.В. Виткалов, О.М. Гончарова та ін.; наук.-бібліогр. Редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2014. Вип. 20(2). С. 15-18.

2. Сем’яник О.В. Деякі художні особливості народного вбрання заліщицького Подністров’я (кінець ХІХ – початку ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : історія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип.2.Ч.2.  С.156-163.

3. Semyanyk O.Artystyczne wyroby ze skore // Design a sztuka. Reflekje. Designvsart. Cogitations : мonografia / podredakcja Magdaleny Berlinskiej i AgnieszkiKurkowskiej.  Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2015. 79 s.

4. Сем’яник О.В. Художні особливості традиційної жіночої вишиванки Заліщицького Подністров’я (кінець ХІХ – початок ХХ століття)//Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство/ за ред. О.С. Смоляка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. №2(вип.37). С.197-203.

5. Сем’яник О.В. Art education in Ukrainian diaspora.// Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових статей. Випуск 2.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2019. С. 46-50.

Творчо працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, зокрема художньої вишивки.

Коло наукових інтересів охоплює дослідження народного вбрання Заліщицького Подністров’я.

Участь у конференціях:

1. Semyanyk O. Niektóre cechy artystyczne ubrania ludowego Naddniestrza Zaliszczyckiego (Koniec XIX – początek XX wieku) Design a sztuka: międzynarodowa konferencja (Gdańsk (Polska) 16-17 maja 2015r.) Gdańsk, 2015.

2. Semyanyk O. Tradycyjne tkaniny do elementow wnetrz Naddniestrza Zaliszczyckiego jako dodatki i organizacja przestrzeni. Przedmiot, architektura, miasto: międzynarodowa konferencja naukova (Rumia (Polska) 6 kwietnia 2016 r.) Rumia, 2016.

3. Сем’яник О.В.  Формування художньо-естетичного розвитку учнів у процесі вивчення образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Етнос. Культура. Нація : збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 18-19 жовтня 2018 р.). Дрогобич, 2018. 20 с.

4. Сем’яник О.В. Художня освіта в українській діаспорі. Мистецтво української діаспори ХХ – початку ХХІ століття як складова системи національної культури: Міжнародна наукова інтернет-конференція (м. Івано-Франківськ 5-9 червня 2019р.) Івано-Франківськ, 2019.

E-mail: oksanasemyanik@gmail.com

Тел: (0342) 52-34-29

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий інститут мистецтв (вул. Ак. Сахарова 34-а)

Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну (ауд. 308)