Синишин Лілія Орестівна

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 03.03.1972 р. в м.Івано-Франківськ.

1979 – 1989 – закінчила ЗОШ № 20.

У 1989 – 1994 навчалась в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаникана художньо-графічному факультеті та отримала кваліфікацію «вчитель образотворчого мистецтва, креслення та художньої праці».

1994 – 2010 роки – працювала вчителем креслення, образотворчого мистецтва, трудового навчання та художньої праці в ЗОШ №18.

З 2010 року – працює на кафедрі.

У 2019 р. Л. Синишин успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розвиток художньо-промислової освітиГаличини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)».

Синишин Л.О. є автором понад 30 наукових праць в галузі мистецтвознавства та художньої педагогіки. Серед її праць є монографії та наукові статті з мистецтва педагогіки, навчальні посібники з проблем розвитку декоративно-прикладного мистецтва та можливостей їх ефективного використання в професійній підготовці студентів.

Учасниця багатьох всеукраїнських, міжнародних та обласних виставок. Про творчу, мистецьку і науково-педагогічнудіяльністьдоц. Лілії Синишин розповідалося обласних та міських ЗМІ.  Це стаття в газеті«Галичина», інтерв’ю з Л. Синишин для каналу «Вежа ТВ»

 1. Синишин Л.О. Наукова і мистецька діяльність Лілії Синишин // Ідентифікація/Інтеграція. Дизайн: мистецька і наукова творчість викладачів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту дизайну Кошалінської політехніки (Польща) : міжнародна виставка: довідкове видання / уклад. Б. Тимків, Я. Ойжановський.  Івано-Франківськ : В-во ДВНЗ «Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника», 2014.  С. 36-37.
 2. Синишин Л.О. Становлення художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття). Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» : Вид-во Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2014. № 10 (44) : Педагогічні науки. С. 144–151.
 3. Artystycznewyrobyzeskore // Design a sztuka. Reflekje. Designvsart. Cogitations: мonografia / podredakcjaMagdalenyBerlinskiej i AgnieszkiKurkowskiej. Koszalin : Wyd-woUczelnianePolitechnikaKoszalińska, 2015. S. 55
 4. Синишин Л.О. Передумови становлення художньо-промислової освіти Галичини в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ століття. Освітологічний дискурс. 2015. Вип. № 4(12). С. 207–217. URL: http: // od.kubg.edu.ua.
 5. Синишин Л., Портечин Т. Художньо-технологічні процеси декорування виробів зі шкіри, плетіння за перфорацією: навчально-методичний посібник для самостійних занять. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір І.М.,    134 с.
 6. Синишин Л. Провідні тенденції розвитку художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття). Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» : Вид-во Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2016. № 3 (57) : Педагогічні науки. С. 39–48.
 7. Синишин Л.О. Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо-промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Молодий вчений :науковий журнал, 2016. №11 (38). С. 501–505.
 8. Синишин Л.О. Коломия – центр художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Theoreticalandappliedresearchesinthefieldofpedagogy, psychologyandsocialsciences : InternationalScientific-PracticalConference. Kielce. HolyCrossUniversity, December 28-29, 2016. P. 127–130.
 9. Синишин Л. О. Розвиток осередків художньо-промислової освіти Галичини в кінці ХІХ століття. Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» : Вид-во Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017. № 4 (68) : Педагогічні науки. С. 215–225.
 10. Синишин Л. Художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: періодизація розвитку. Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» : Вид-во Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2018. № 4(78), 2018 : Педагогічні науки. С. 348–360.

Працює в галузі вишивки, художньої обробки шкіри, моделювання одягу. Є автором ілюстрацій літературно-художнього видання.

Експериментує поєднання елементів вишивки з кроєм сучасного одягу.

Основні творчі роботи: 

Постійна учасниця багатьох Міжнародних, Всеукраїнських, обласних виставок,Всеукраїнських дизайнерських конкурсів.

     Участь у конференціях:

 1. Синишин Л.О. З історії розвитку художньо-промислових та культурно-мистецьких осередків Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник матеріалів науково-практичної  конференції (м. Львів, Україна, 24-25 лютого 2017 року). Київ : Львівська педагогічна спільнота»,  С. 68 -72.
 2. Синишин Л.О. Формування художньо-творчого напрямку як необхідної умови ефективного набуття фахової компетентності майбутніми учителями образотворчого мистецтва. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практ. конференції (м. Київ, Україна, 1-2 вересня 2017 року).  К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»,  С. 16 -20.
 3. Синишин Л.О. Вплив приватних  та  державних  шкіл  на  становлення  художньо-промислової  освіти  Галичини  в  кінці  ХІХ  століття. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень:   Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної  конференції (м. Одеса, 15 – 16 вересня 2017 року). Одеса : ГПівденна фундація педагогіки, 2017. С.  56 – 59.
 4. Синишин Л.О. Організація та становлення художньо-промислових шкіл Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції(2017 року, м. Київ). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 15 – 19.
 5. Науково-практична конференція«Народне мистецтво Прикарпаття: ґенеза, традиції та перспективи» (м. Івано-Франківськ , 26 травня 2016). Очна участь. Виступ з доповіддю: «Розвиток ткацьких шкіл на Галичині кінець ХІХ перша третина ХХ століття»;
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва і хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти» (м. Мелітополь, 3-5 листопада, 2016). Очна участь. Виступ з доповіддю: «Народні традиції художньо-промислових шкіл Галичини (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)»;
 7. Науково-практична конференція«Художні практики на початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» (м. Київ 25 листопада 2016). Заочна участь. Тези: «Процес становлення професіоналізму в художньо-промисловій освіті Галичини кінця XІX – початку ХХ століття»;
 8. Internationalscientificconference «Theoreticalandappliedresearchesinthefieldofpedagogy, psychologyandsocialsciences» (Kielce, 28-29 december, 2016). Заочна участь. Тези: «Коломия – центр художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)»;
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні (м. Львів, 24-25 лютого, 2017). Заочна участь. Тези: «З історії розвитку художньо-промислових та культурно-мистецьких осередків Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
 10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 30-31 березня, 2017). Очна участь. Виступ з доповіддю «Художньо-промислові осередки Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» (м. Київ, 1-2 вересня, 2017). Заочна участь. Тези: «Формування художньо-творчого напряму як необхідної умови ефективного набуття фахової компетентності майбутніми учителями образотворчого мистецтва»;
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса, 15-16 вересня, 2017). Заочна участь. Тези: «Вплив приватних та державних шкіл на становлення художньо-промислової освіти Галичини в кінці ХІХ ст.»;
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» (м. Київ, 2-3 листопада, 2017). Очна участь. Виступ з доповіддю: «Адаптація прогресивних ідей галицьких педагогів початку ХХ століття у змістово-технологічне забезпечення навчальних дисциплін галузі «Мистецтво»;
 14. IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 12-13 квітня, 2018). Очна участь. Виступ із доповіддю: «Адаптація продуктивних ідей художньо-промислової освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
 15. ІV Міжнародної науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 4 квітня 2019). Очна участь. Виступ із доповіддю: «Передумови розвитку художньо-промислової освіти Галичини в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ століття».
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» (м. Київ, 12 жовтня, 2017). Очна участь. Виступ із доповіддю: «Діяльність художньо-промислових шкіл у Галичині (20–30-ті рр. ХХ століття)».

E-mail: lilia-if@ukr.net

Тел: (0342) 52-34-29

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий інститут мистецтв (вул. Ак. Сахарова 34-а)

Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну (ауд. 308)