Ювілей (30-ти річчя) авторській школі професора Богдана Тимківа

Ювілей (30-ти річчя) авторській школі професора Богдана Тимківа

     Галицька дитяча художня реміснича школа, створена як заклад позашкільної освіти з метою відродження, збереження і розвитку мистецтв та ремесел Давнього Галича, а також духовний розвиток дітей і юнацтва. Новий навчальний заклад в Україні почав працювати як експериментальний авторський професора Богдана Тимківа – назвою “Галицька екпериментальна художньо-реміснича школа”.

     Відкриття школи відбулося 7 жовтня 1990 року, куди було запрошено велику кількість відомих на Прикарпатті вчених: професорів В.Кононенка, М.Стельмаховича, Р.Скульського, М.Фіголя та інших. У своєму виступі професор Р.Скульський зазначив, що розроблена Б.Тимківим концепція художньо-ремісничої школи є своєрідним продовженням створеної ним (Скульським Р.П.). Концепції української школи Прикарпаття, яка успішно впроваджена в навчальний процес Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

     Упродовж перших п’ять років діяльності школи Б.Тимків був її науковим керівником, щоразу аналізуючи ефективність розроблених ним екпериментальних програм і навчального плану, вносячи корективи та окреслюючи нові завдання для наступних етапів розвитку школи.

      Галицька художньо-реміснича школа (на сьогодні Мала академія народних ремесел м Галич) є своєрідним мистецьким осередком галицького краю, де не лише професійно проводиться художньо-естетичне виховання та творчий розвиток дітей, а й відроджує славні традиції давньогалицьких художніх ремесел.

     Співпраця Малої академії народних ремесел м.Галича з Прикарпатським національним університетом імені Ваисля Стефаника (підписана угода) дає можливість кафедрі методики викладання образотворчого і декоратвино-прикладного мистецтва та дизайну проводити спільні засідання, майстер-класи та мистецькі виставки.

https://www.facebook.com/312501529555130/posts/826595328145745/