Вибіркові навчальні дисципліни другий (магістерський) рівень (за ОП 2020 н.р.)

КАТАЛОГ

вибіркових курсів

освітньо-професійної програми

“Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

другого (магістерського) рівня вищої освіти

2020 н.р.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна Семестр
1.  
Художні техніки в малярстві 1
Графіка 1
Об’ємно-просторова пластика 1
2.  
Декоративно-ужиткове мистецтво 2
Пластичне мистецтво 2
Етнодизайн 2
3.  
Критика та аналіз творів мистецтва 3
Філософія візуальних мистецтв 3
Мистецько-освітня діяльність в галузі дозвілля та туризму 3
4.  
Менеджмент в освіті та мистецтві 3
Арт-терапевтичні аспекти образотворчої діяльності 3
  Мистецтво в урбаністичному просторі 3
 5.  
Історія художньої культури та мистецтва 2
Мистецька освіта в Україні 2
Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

2