Захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

11-12 червня (заочна форма навчання) та 19-22 червня (денна форма навчання) в системі Cisco Webex Meeting відбулися онлайн-захисти кваліфікаційних (бакалаврських) робіт студентів ІV курсу спеціальності «014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)» денної та заочної форми навчання.  

Підсумкова конференція за матеріалами виробничої (педагогічної) практики

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ  ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ( ГР. ОМ-42) ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ  РОБОТОДАВЦІВ (СТЕЙКХОЛДЕРІВ) 15 травня 2020 р. в онлайн-режимі через програмне забезпечення Skype,  кафедрою методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було проведено Читати далі

Підсумкова конференція за матеріалами виробничої (педагогічної) практики

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ( ГР. ОМз-42) ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ  РОБОТОДАВЦІВ (СТЕЙКХОЛДЕРІВ) 7 травня 2020 р. в онлайн-режимі через програмне забезпечення Skype, кафедрою методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було Читати далі