Городецький Віталій Іванович

старший викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 1997 році закінчив Косівський технікум прикладного та декоративного мистецтва імені В.Касіяна за спеціальністю 5.02050601 – декоративно-прикладне мистецтво, художня обробка металу та отримав диплом з відзнакою (молодшого спеціаліста, художника-майстра художньої обробки металу).

В 1999 році закінчив Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва імені В.Касіяна, за спеціальністю художній метал, напрям підготовки «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та отримав диплом з відзнакою  (здобув кваліфікацію бакалавра, художника-майстра з художньої обробки металу).

В 2001 році закінчив Львівську академію мистецтв – магістратуру (спеціалізація художній метал) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та здобув кваліфікацію (художника декоративно-прикладного мистецтва).

 1. Городецький В.І.  Символіка та орнаментика Галича в металевих та керамічних виробах ХІІ-ХІІІ століть. Ковальська майстерня. Каталог – художня обробка металу в навчальних закладах України.   Київ, 2006.  С.151-153. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yeu81TGes7-oRncU7L0ZHIg-1eAdicUf/view?usp=sharing
 2. Городецький В.І. Обробка металу Гуцульщини у програмі навчання студентів, традиції та новаторство. Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив : матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Київ. 18-20 листопада 2010). Київ, 2010. С. 21 – 23. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18mzKiGw9xjtdN9eBPi3TSvUIlQEZKJhZ/view?usp=sharing
 1. Городецький В.І. Традиційні символи та орнаментальні мотиви в обробці металу Гуцульщини (кінець ХІХ – ХХ століття). Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. Івано-Франківськ, 2012. Ч.4.  С. 230 – [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1TZekGy3dWdZvRwFWP0eQt7J-jIX6AcUQ/view?usp=sharing
 2. Городецький В.І. Традиційна обробка металу на Гуцульщині в системі вищої художньої освіти. Українське мистецтво : матеріали, дослідження, рецензії. 36 наук. Праць. Вип. 12 / голов. Ред. Г.Скрипник : НАНУ, ІМФЕ ім.. М.Т.Рильського. Київ, 2012.  С.8 – 13. https://drive.google.com/file/d/1OTAxobPdH3BYlQE59sPRuk4N0Scw9DqY/view?usp=sharing
 3. Городецкий В.И. Особенности кузнечного ремесла на Гуцульщине (конец ХІХ — начало ХХ века). Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история.: сборник статей по материалам XXIV международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. № 9 (29). С.75.  https://drive.google.com/file/d/1OTAxobPdH3BYlQE59sPRuk4N0Scw9DqY/view?usp=sharing
 4. Городецький В.І. Традиційна обробка металу Гуцульщини як джерело формування художньої культури студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Феномен українського художнього деревообробництва : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 190-річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка та 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка. Яворів – Івано-Франківськ, 2013.  С.39-44.
 5. Городецький В.І. Семантика традиційного гуцульського орнаменту в карпатських топірцях. Науковий потенціал 2013: матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, ТОВ „ТК Меганом”, 2013. ­ С.12-
 6. Енциклопедія художнього металу : у 3 т. Т.2 : Художній метал України ХХ – поч.. ХХІ ст. / авт..-уклад. Р.Шмагало. Львів. 2015. С. 81; С. 113; С. 234.
 7. Городецький В.І. Відновлення традиційного металірства Гуцульщини в ювелірному мистецтві сьогодення. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та Євроінтеграції : збірник наукових праць.  ПНПУ імені В.Г. Короленка» , 2016.
 8. Городецький В.І. Відновлення гуцульського мосяжництва в сучасному ювелірстві Прикарпаття. Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя) : науковий збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. (м.Івано-Франківськ,  10-13 вересня 2017р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 35-41. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1LA1SiYVV3-NzEn1SjGDjTq9mC4UGWpt8/view?usp=sharing
 9. Городецький В., Невойса О. Мистецтво і дизайн як носії національної ідентифікації. Ковальська майстерня. Перше міжнародне видання з популяризації ковальського мистецтва. 2019. 2 (50). С.50-56. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1NbWp3S240LwsQgeLlt0Y1ku4i8B0qhU6/view?usp=sharing                           Участь у конференціях і семінарах
  1. Городецький В.І. Традиції і новаторство розвитку художнього ковальства Івано-Франківщини. Металл в строительстве и интерере – 2006. Каталог : март, 2006.   Київ,   С. 79-81. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://drive.google.com/file/d/1gZtIwO2W4MyFpYhH6rc3uApZ-ypyhiiG/view?usp=sharing

  1. Городецький В.І. Традиційна обробка металу Гуцульщини в системі вищої художньої освіти. Українська професійна та етнічна культура : нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес : міжнародна наукова конференція. Київ (22 жовтня 2012р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://drive.google.com/file/d/1Ho_G-SKw-sRs_bGiIZluv0VtrBG3CzEj/view?usp=sharingь

  1. Городецький В.І. Семантика традиційного гуцульського орнаменту в карпатських топірцях : (підсумки дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „ Науковий потенціал 2013” [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  http://int-konf.org/gorodeckiy-v-semantika-tradicynogo-guculskogo-ornamentu-v-karpatskih-toprcyah.html

  1. Городецкий В.И. Особенности кузнечного ремесла на Гуцульщине (конец ХІХ — начало ХХ века). 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sibac.info/10526

  https://drive.google.com/file/d/1xSmgDJjPAYk4PUbm2tm3MFQVwmcRJtQb/view?usp=sharing

  1. Vitalii Gorodetskiy. Tradycyja w obrobce metali na Huculszczyznie. Miedzynarodowa konferencja «KONFERENCJI DESIGN A SZTUKA» . 16-17 maja 2015 roku,  Muzeum Narodowe w Gdansku,Poland. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://drive.google.com/file/d/1l3nIxsHgwiAQ14NL8t2XoYLEcn9zDcq3/view?usp=sharing

  1. Городецький В.І. Відновлення традиційного металірства Гуцульщини в ювелірному мистецтві сьогодення. Міжнародна науково-практична конференція : Етнодизайн у контексті українського національного відродження та Євроінтеграції  :  / «ПНПУ імені В.Г. Короленка» , 2016.
  2. Городецький В.І. Відновлення гуцульського мосяжництва в сучасному ювелірстві Прикарпаття // Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)». Івано-Франківськ,  ДВНЗ ПНУ імені В.Стефаника, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://drive.google.com/file/d/1N3KCvsa5HzfA_HVe3_FNBI_xGzN7aLhp/view?usp=sharing

  1. Городецький В.І. Науково-методичні основи викладання художньої обробки металу (ювелірного мистецтва) на уроках трудового начання // Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво у нелінійному просторі». Тернопіль. (25 жовтня 2018 р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  https://drive.google.com/file/d/1axKXGWREiz5xIfYYHrGtUoKwVth1w79p/view?usp=sharing

  Методичні рекомендації, посібники

  1. Городецький В.І. Художній метал : конспект лекцій . Івано-Франківськ : вид-во Прикарпат. нац.. ун-ту імені Василя Стефаника «Плай», 2012. 200с.
  2. Городецький В.І. Технологія виготовлення ювелірних прикрас «Художнє травлення» : навчальний посібник .  Івано-Франківськ :  вид-во Прикарпат. нац.. ун-ту імені Василя Стефаника «Плай», 2013.  178с.
  3. Городецький В.І. Технологічна практика : навчальна програма та методичні рекомендації з спеціалізації «художня обробка металу». Івано-Франківськ. : вид-во «Симфонія форте», 2013. – 60 с.
  4. Городецький В.І. Особливості оцінювання знань студентів і методичні вказівки до виконання проекту : методичні рекомендації.  Івано-Франківськ : вид-во Прикарпат. нац.. ун-ту імені Василя Стефаника «Плай», 2013. 200 с.
  5. Городецький В.І. Виробнича практика : навчальна програма та методичні рекомендації з спеціалізації «художня обробка металу». Івано-Франківськ : вид-во «Симфонія форте», 2013.  60 с.
  6. Городецький В.І. Основи ковальського мистецтва : навчально-наочний посібник . Івано-Франківськ :  вид-во «Симфонія форте», 2016.  188 с.
  7. Городецький В.І. Методика викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва з основами дизайну в ЗОШ : методичні рекомендації / авт.-укладач В.Городецький. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018. 80с.
  8. Городецький В.І. Комп’ютерні технології в мистецтві та мистецькій освіті. Мультимедійна презентація : методичні вказівки. Івано-Франківськ : вид-во «Симфонія форте», 2018.  60 с.
  9. Комп’ютерні технології в мистецтві: методичні рекомендації / авт.-уклад. В.Городецький. Івано–Франкіськ : Симфонія форте, 2018.  52 с.
  10. Комп’ютерні технології в мистецькій освіті: методичні рекомендації / авт.-уклад. В.Городецький. Івано–Франкіськ : Симфонія форте, 2018.  48 с.
  11. Городецький В.І. Методика викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва з основами дизайну в ЗОШ : методичні рекомендації / авт.-укладач В.Городецький. Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018. 80с.
  12. Городецький В.І. Основи комп’ютерної графіки. Вивчення растрового редактора Аdobe Рhotoshop : навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.
  13. Городецький В.І. Методи комп’ютерного проектування. Проектування рекламного буклету в Adobe Photoshop : навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.
  14. Городецький В.І. Художня обробка металу : навчально-наочний посібник. 2-ге вид. переробл. та допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 188 с.
  15. Городецький В.І. Основи ювелірного мистецтва : навчально-наочний посібник. 2-ге вид. переробл. та допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 180 с.
  16. Декоративно-ужиткове мистецтво : навчальний посібник. / Б.М.Тимків та ін. ; відп. ред. Б.М.Тимків. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.

  Наявність патентів

  1. Патент України на промисловий зразок № 16725. Підвазонник підлоговий «Відродження».
  2. Патент України на промисловий зразок № 16726. Столик сервірувальний «Чумацька легенда».

  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1bJtTOF01HJaaJh77Xpai-NzO1yGzhKPR/view?usp=sharing

Викладає навчальні дисципліни : «Ювелірне мистецтво», «Художня обробка металу», «Основи комп’ютерної графіки», «Методи комп’ютерного проектування».

Досвід практичної роботи за спеціальністю  – 23 роки.

З 2001року – у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника викладач художньої обробки металу за сумісництвом.

З 2004 року – на посаді старшого викладача кафедри декоративно-прикладного мистецтва.

В 2013 році закінчив аспірантуру в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.

https://drive.google.com/file/d/1nawQIwIQl7V08SCpX0OwEQ0GrAt-c-fG/view?usp=sharing

Працює над дисертаційним дослідженням на тему : «Традиційна культура обробки металу на Гуцульщині (кін. ХІХ ‒ поч.. ХХ ст..).

В 2015 році включений в каталог майстрів художнього металу сучасної України в науково-довідковому виданню:    Шмагало Р.Т. Художній метал України ХХ – поч. ХХІ ст.. Енциклопедія художнього металу. Том ІІ / Р.Т.Шмагало.  Львів: Апріорі, 2015.  668іл., 276с.  С. 81, 113, 234.

https://drive.google.com/file/d/1JCLQaA-Wsr5Xwdx4UzTAwo8SFE1ZZ9PI/view?usp=sharing

З 2016 року – член Спілки дизайнерів України.

https://drive.google.com/file/d/1ChsotN4EAOMZDFSJDIdDgkywSFTW9OZ9/view?usp=sharing

Учасник  обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Твори зберігаються: Івано-Франківський художній музей; у приватних колекціях України, Росії, Польщі, Італії.

В роботах автора присутні новаторські підходи та декоративність в застосуванні металу. Превалюють рослинні, зооморфні та антропоморфні теми, асиметрія. В роботах використовує складні технології – різноманітні рельєфи; фактури; техніку зварювання; художнє травлення тощо. Попри всі новітні мистецькі віяння, в роботах автора залишається стійкий інтерес до народного мистецтва. Іншою характерною рисою його творчості є сакральне мистецтво. Автор також вивчає  культурні традиції – зокрема традиційну обробку металу на Гуцульщині; звертається до пісенного, обрядово-звичаєвого світу.

Він вкладає у свою працю частину душі, тому його вироби індивідуальні, а кожен елемент виробу є довершеним.

Працює в різноманітних техніках художньої обробки металу та ювелірного мистецтва, які в його творах обумовлюються не даниною моді, а можливістю надати неповторного, унікального вигляду художнього твору.

«Нові ідеї народжуються постійно – зазначає Віталій, – кожного ранку неначе на крилах лечу в майстерню. Адже так хочеться встигнути, втілити неймовірну кількість задумів. Я живу цією творчістю, а справа усього життя не може обтяжувати, або заважати».

 Відзнаки, нагороди

2002р. –  Державний комітет України у справах сім’ї та молоді – Почесна грамота «За вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 11-річниці Незалежності України». https://drive.google.com/file/d/1Rellwz4yTWI-SQTgE_XXP6SjMOGCAmPB/view?usp=sharing

2003р. – СМКМУ / Спілка Майстрів Ковальського Мистецтва України / – Диплом «За особистий вагомий внесок у виховання молодих художників-ковалів України».

https://drive.google.com/file/d/1s_u06rDR3-nDasNqiggLH3rnW6g63M_9/view?usp=sharing

2004р. – СМКМУ Диплом «За кращий скульптурний твір» (26 травня 2004 р.).

https://drive.google.com/file/d/1OS6Io3qcVjPnYeFBn65cb9cpk89kpmA3/view?usp=sharing

2005р. – СМКМУ Диплом «За цікаве втілення образу в пластиці металу» робота «Павук» (14 травня 2005 р.).

https://drive.google.com/file/d/1aIm0uDWaZNiOJKlJP2fVu-vmbFbpfwoR/view?usp=sharing

2006р. – СМКМУ Диплом  у номінації «Новизна, пошуки, експерименти» робота «Клон» (19 травня 2006 р.).

https://drive.google.com/file/d/16be8GvxQBnlLl6ZUbhxk-iOndqKCiQCK/view?usp=sharing

2006р. – Київська організація Національної спілки художників України – Почесна грамота «За участь у Першій Всеукраїнській виставці молодих ковалів України «Ковальське сузір’я» за твір «Павук».

https://drive.google.com/file/d/10fqpagrtV17BPH5KHzZD6ZHrhpTMYzU0/view?usp=sharing

2007р. – Національна спілка художників України – Диплом ІІ премія  «За творчі здобутки та активну участь у виставці творів молодих художників Івано-Франківщини».

https://drive.google.com/file/d/11Xr1Qb1Q7_hQjRvF1i8Z6DppxjVxABYb/view?usp=sharing

2007р. – СМКМУ Диплом «За участь у V міжнародному фестивалі ковальського мистецтва (4-6 травня 2007 р.).

https://drive.google.com/file/d/1yfDYEmiruzIRMcE6wFh4keeaPdcitkbp/view?usp=sharing

2008р. – СМКМУ Диплом «За участь у VI міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (9-11 травня 2008 р.).

https://drive.google.com/file/d/1hcIR1xQr6cuX7rYe79htbKWlTSTRaueQ/view?usp=sharing

2009р. – СМКМУ Диплом «За участь у VII міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (8-11 травня 2009 р.).

https://drive.google.com/file/d/1rEUAq_qSmxdZu4ZpuHCus0csGo91wo3D/view?usp=sharing

2010р. – Управління культури Виконавчого комітету Івано-франківської міської ради Грамота «За активну участь у підготовці та проведенні міжнародного фестивалю ковальського мистецтва «Свято ковалів – 2010».

https://drive.google.com/file/d/1dQk2PyTDVKgx2_iaUgOw-SNzuxUO-ReZ/view?usp=sharing

2011р. – СМКМУ Диплом «За участь у IX міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (6-8 травня 2011 р.).

https://drive.google.com/file/d/1BE15_jJBMt8v3iKz8UrNxfZMNXF525jN/view?usp=sharing

2011р. – Ректорат і профспілковий комітет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Грамота «За активну роботу у справі виховання студентської молоді, високий професіоналізм та пропаганду національного мистецтва, сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, активну профспілкову діяльність та з нагоди відзначення 10-річчя від часу заснування Інституту мистецтв».

https://drive.google.com/file/d/1iFL1vVB0fFkW9eToqjQEM_g7LqGed6Pf/view?usp=sharing

2012р. – Подяка «За вагомі творчі здобутки, популяризацію народного мистецтва та активну участь у виставці «Чари Карпатського краю» в Івано-Франківському краєзнавчому музеї» (27 листопада 2012 р.).

https://drive.google.com/file/d/1RKpNLpvakDa7wMsBMV3evBk5mUH0gfDE/view?usp=sharing

2013р. – СМКМУ Диплом «За участь у міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (10-12 травня 2013 р.).

https://drive.google.com/file/d/1nv2IcJFy1p_Pw82obIWB_ODmTHmbrxxE/view?usp=sharing

2014р. – 2-й прикарпатський фестиваль-конкурс 2014, Диплом «За зайняте 1 місце у Другому прикарпатському фестивалі-конкурсі дизайну одягу «Весняні акорди».

https://drive.google.com/file/d/1-KMk2c_K4CspjDNqd21wEgX3MVsIqyqy/view?usp=sharing

2014р. – СМКМУ Диплом «За участь у ХІІ міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (9-11 травня 2014 р.).

https://drive.google.com/file/d/12HJCkgVgDHyeo4wHe-sl8cK3eah-7fGc/view?usp=sharing

2014р. – СМКМУ Подяка «За допомогу в проведенні ХІІ міжнародного фестивалю ковальського мистецтва» (9-11 травня 2014 р.).

https://drive.google.com/file/d/1PD4jAb0SPvLSUUBYqRKNidwqnys4XTL1/view?usp=sharing

2015р. – СМКМУ Диплом «За участь у ХІIІ міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (8-10 травня 2015 р.).

https://drive.google.com/file/d/1HjKAgBWO3WKcRMSkXVyxTtxQRCwhUB5s/view?usp=sharing

2015р. – 3-й прикарпатський фестиваль-конкурс 2015, Диплом «За зайняте 1 місце у Третьому прикарпатському фестивалі-конкурсі дизайну одягу «Весняні акорди».

https://drive.google.com/file/d/1Ke2r7gu2A4UtQcXkt6XUyK0GMXRVIMy8/view?usp=sharing

2016р. – СМКМУ Диплом «За участь у ХІV міжнародному фестивалі ковальського мистецтва» (6-8 травня 2016 р.).

https://drive.google.com/file/d/1xw0_rsmxzeUzUYB-z1VCeBNkEVU_9wlU/view?usp=sharing

2016р. – СМКМУ Подяка «За багаторічну сумлінну працю по вихованню фахівців у галузі художнього металу» (6-8 травня 2016 р.).

https://drive.google.com/file/d/1L5B6jqytL4EQtdIZSFJ-5ezgornM493G/view?usp=sharing

 1. ‒ Участь у Всеукраїнській виставці «Гомін Карпат». Національна спілка художників України, м.Івано-Франківськ, 2017. Нагороджений грамотою за активну участь в організації Всеукраїнської виставки «Гомін Карпат» в рамках ІІ Міжнародного мистецького фестивалю «Карпатський простір» (5-7.05.2017р.).

https://drive.google.com/file/d/1Yw8_NlZixwKu–I8G6tSEo8ayJagOGsr/view?usp=sharing

2018р. – СМКМУ  Особлива подяка «За організацію виставки «Ковальське сузір’я»  в рамках проведення ХVІ міжнародного фестивалю ковальського мистецтва» (11-13 травня 2018р.).

https://drive.google.com/file/d/1BoglIbnMzqWDiZLYUvhGMKLBKC6oKeRT/view?usp=sharing

2019р. – Участь в благодійній виставці «Повернення доДому», мета якої підтримка 24 полонених українських моряків. Подяка «За допомогу та особистий внесок у проведенні виставки.  (10 червня 2019р.).

https://drive.google.com/file/d/1_J9xdjwBO_gZ2ePg_vM5ZFwETmq0gzic/view?usp=sharing

Наукове консультування студентів, установ, підприємств, організацій

 1. Керівництво студентом Новосадом Ярославом, який зайняв призове місце та відзначений дипломом та грамотою за кращу наукову розробку, представлену на Всеукраїнській виставці науково-дослідних робіт студентів в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук. м.Київ, 2006р.

https://drive.google.com/file/d/1PB3QWEk-TolXVpIsqAIxDfmaYGsnWDZD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uqsWX7IFJpuDa1JjbKlzEnnjJ_ggHfIL/view?usp=sharing

 1. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12.02.1996 №200 «Про затвердження Положення про атестацію професійно-технічних закладів освіти», за погодженням з департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації – з 09 по 20 лютого 2015 року призначений членом експертної комісії за професією «Виробник художніх виробів з металу» у вищому професійному училищі №21, м.Івано-Франківськ.

https://drive.google.com/file/d/1VZZZ2TaYrDubH3ahsLf1D_cZNahikziP/view?usp=sharing

 1. З 10.12.2014 по 24.12.2014 року з погодженням Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради призначений членом експертної комісії з поряду організації і проведення конкурсу молодих ковалів на кращий мистецький виріб з металу в рамках проекту «Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання», що фінансується з коштів Європейського Союзу. Даний конкурс проведений на базі ВПУ 21, м.Івано-Франківськ.

https://drive.google.com/file/d/1Lqymvx-782x6j0unXNU_wEyGBTilCI5U/view?usp=sharing

 1. З 15.10.2015 по 28.10.2015 року з погодженням Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради призначений членом експертної комісії з поряду організації і проведення конкурсу молодих ковалів на кращий мистецький виріб з металу в рамках проекту «Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання», що фінансується з коштів Європейського Союзу. Даний конкурс проведений на базі ВПУ 21, м.Івано-Франківськ.

https://drive.google.com/file/d/1St5HXRg4rBHfLn6RIeUDBJw9iYbdRZ6P/view?usp=sharing

 Творча діяльність

 1. Участь у ХІ Міжнародному фестивалі (Свято ковалів). м.Івано-Франківськ. Виконання макету та ескізів спільної роботи «Лавка для закоханих» разом із студентами кафедри. м.Івано-Франківськ. 2013.
 2. 10 березня 2014 року участь у Всеукраїнській виставці присвяченій «до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка». Національна спілка художників України, м. Івано-Франківськ.
 3. 21березня – 15квітня 2014 року участь у виставці «Мистецькі твори кафедри декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну». Артгалерея «Бастіон» м. Івано-Франківськ.
 4. 9 – 11 травня 2014 року участь у ХІІ Міжнародному фестивалі (Свято ковалів) м. Івано-Франківськ. Виконання спільної роботи «Лавка для закоханих» разом із студентами кафедри. Нагороджений дипломом за участь у фестивалі та подякою за допомогу в проведенні фестивалю.
 5. 20 травня 2014 року участь в ІІ Прикарпатському фестивалі-конкурсі дизайну одягу «Весняні акорди» з мотивами народного мистецтва, із колекцією ювелірних аксесуарів «Відлуння минулого». Нагороджений дипломом за зайняте 1 місце.
 6. Участь у виставці «День художника». Національна спілка художників України, м. Івано-Франківськ. 2014р.
 7. 13 листопада 2014року участь у виставці «Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання». Артгалерея «Бастіон».
 8. Виставка «Мистецька і наукова творчість викладачів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну» (3-тє училище, м. Івано-Франківськ – березень 2015 р.).
 9. Виставка викладачів та студентів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну «Мистецький Великдень», (Арена Центр, м. Івано-Франківськ – березень 2015 р.).
 10. Участь у фестивалі «Свято ковалів». Нагороджений дипломом за участь у фестивалі. Виставка «Орнаментальне ковальство» ( артгалерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ – 9 – 11 травня 2015 р.).
 11. Виставка мистецьких творів викладачів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну «DESIGN A SZTUKA» (м.Гданськ, Польща, музей народного мистецтва –16–17 травня 2015 р.).
 12. Прикарпатський фестиваль-конкурс дизайну одягу з мотивами народного мистецтва, з колекцією ювелірних аксесуарів «Чарівний світ прикрас». Нагороджений дипломом за зайняте 1 місце. м. Івано-Франківськ – 20 травня 2015 р
 13. Виставка «Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання»(артгалерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ – травень 2015 р.
 14. Виставка «У межах безмежного» – громадська благодійна акція на підтримку творчості молодих людей з особливими потребами. 19 листопада 2015 року. Музей мистецтв Прикарпаття, м.Івано-Франківськ 2015.
 15. Участь у фестивалі «Свято ковалів». Нагороджений дипломом за участь у фестивалі. артгалерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ – 9 – 11 травня 2016 р
 16. Участь в міжнародній виставці «Ковальське сузір’я». Нагороджений особливою подякою за організацію виставки. 11-13 травня 2018р. м.Івано-Франківськ.
 17. Участь в проведенні благодійної виставки «Повернення до Дому», мета якої була підтримка 24 полонених українських моряків. 10 – 17.06.2019. Мистецький перехід ВАГАБУНДО. м.Івано-Франківськ.

E-mail: vitoldkoval@ukr.net

Тел: (0342) 52-34-29

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий інститут мистецтв (вул. Ак. Сахарова 34-а)

Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну (ауд. 308)