Навчально-методична робота

Навчальні дисципліни – ОР бакалавр

Обов`язкові дисципліни

 • Види графічних мистецтв
 • Види пластичних мистецтв
 • Композиція в ОМ
 • Композиція в ДПМ
 • Малюнок та живопис
 • Методика викладання ОМ
 • Методика викладання ДПМ та дизайну
 • Мистецтво в культурі минулого
 • Мистецтво в культурі сучасності
 • Основи кольорознавства
 • Основи композиції
 • Основи малюнку та живопису
 • Основи перспективи
 • Основи текстильного мистецтва
 • Основи художнього металу та ювелірного мистецтва
 • Педагогіка мистецтва
 • Педагогічний малюнок
 • Психолого-педагогічні аспекти формування художньо-естетичної культури учнів засобами мистецтва
 • Сучасні освітні технології в методиці викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • Традиції та новаторство в мистецтві

Вибіркові дисципліни

 • Методи комп’ютерного проектування
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Основи комп`ютерної графіки
 • Менеджмент візуальних мистецтв
 • Сакральне мистецтво України
 • Традиційне мистецтво України
 • Культура і мистецтво української діаспори
 • Художня культура
 • Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво України
 • Народні художні промисли

Дисципліни вільного вибору 

Спеціалізація: образотворче мистецтво

 • методи виконання практичних робіт з ОМ
 • мальовка та витинанка
 • розпис на дереві та склі
 • графіка та ліногравюра
 • синтез матеріалів в мистецтві

Додаткова спеціалізація: дизайн і декоративно-прикладне мистецтво (художня праця)

 • методи виконання практичних робіт з дизайну і ДПМ
 • плоско-рельєфна пластика
 • художня обробка шкіри та художній текстиль
 • художня обробка металу та ювелірного мистецтва
 • синтез матеріалів в мистецтві

Навчальні дисципліни – ОР магістр

Обов`язкові дисципліни

 • Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у ЗВО та проф. школі
 • Рисунок та педагогічний малюнок
 • Художні техніки в живописі
 • Теорія і практика композиції в образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві та дизайні

Вибіркові дисципліни

 • Історія художньої культури та мистецтва
 • Історія візуальних мистецтв
 • Сучасні аспекти образотворчого мистецтва
 • Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Дисципліни  вільного вибору студента

 • Малярство
 • Графіка
 • Об`ємно-просторова пластика
 • Пластичне мистецтво
 • Декоративно-ужиткове мистецтво
 • Етнодизайн