ОР Бакалавр

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки щодо написання курсових робіт

Наскрізна програма практик

Робоча програма_Виробнича (педагогічна) практика

Робоча програма_Навчально-ознайомлювальна практика в закладах середньої освіти

Робоча програма_Види образотворчого мистецтва

Робоча програма_Основи декоративно-прикладного мистецтва

Робоча програма_Педагогіка мистецтва