ОР Магістр

Навчальні дисципліни 

за ОП 2017 н.р.

Цикл загальної підготовки:

 • Методологія та методика наукових досліджень
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва в діяльності викладача
 • Комп’ютерні технології в мистецтві та мистецькій освіті
 • Критика та аналіз творів мистецтва
 • Філософія візуальних мистецтв
 • Менеджмент в освіті та мистецтві
 • Менеджмент освітньої діяльності в позашкільних мистецьких закладах

Цикл професійної підготовки:

 • Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у ЗВО та проф. школі
 • Рисунок та педагогічний малюнок
 • Художні техніки в живописі
 • Теорія і практика композиції в образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві та дизайні
 • Історія художньої культури та мистецтва
 • Історія візуальних мистецтв
 • Сучасні аспекти образотворчого мистецтва
 • Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
 • Малярство
 • Графіка
 • Об’ємно-просторова пластика
 • Пластичне мистецтво
 • Декоративно-ужиткове мистецтво
 • Етнодизайн

 

Навчальні дисципліни 

за ОП 2020 н.р.

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Методологія та методика наукових досліджень
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва
Комп`ютерні технології в мистецтві та мистецькій освіті
Методика викладання образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти та закладах загальної середньої освіти
Рисунок
Живопис
Теорія і практика в композиції
Інноваційні технології навчання мистецтва
Виробнича педагогічна практика
Виробнича педагогічна практика у закладах вищої освіти
Підготовка магістерської роботи
Атестація
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Художні техніки в малярстві
Графіка
Об’ємно-просторова пластика
Декоративно-ужиткове мистецтво
Пластичне мистецтво
Етнодизайн
Критика та аналіз творів мистецтва
Філософія візуальних мистецтв
Мистецько-освітня діяльність в галузі дозвілля та туризму
Менеджмент в освіті та мистецтві
Арт-терапевтичні аспекти образотворчої діяльності
 Мистецтво в урбаністичному просторі
Історія художньої культури та мистецтва
Мистецька освіта в Україні
Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва та дизайну