Тимків Богдан Михайлович

професор, Заслужений діяч мистецтв України 

завідувач кафедрою

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Професор, кандидат педагогічних наук, доктор філософії,  Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України, номінант Національної премії України імені Тараса Шевченка, завідувач кафедрою методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатский національний університет ім. В. Стефаника».

У 1984 р. закінчив архітектурний факультет Львівського  політехнічного інституту за спеціальністю “архітектор”.

У 1986-1990 рр. навчався в аспірантурі (денна форма) відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва НДІ художнього виховання АПН СРСР , де й успішно захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання образотворчого мистецтва.

У 1990 році розробив Концепцію відродження та розвитку художніх ремесел і народних промислів,  згідно з якою   відкрив першу в Україні авторську дитячу художньо-ремісничу школу в м. Галичі ( Мала академія народних ремесел ). Від дня заснування школи Б.Тимків працював її науковим керівником,  скеровуючи навчальний процес школи на забезпечення естетичного виховання та розвитку художньої культури учнів. Ця школа стала своєрідним мистецьким осередком м. Галича, який не лише виховує  молодих митців, а й відроджує давньогалицькі художні ремесла.

Неодноразово на базі школи проводились Міжнародні, Всеукраїнські та обласні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, а також творчі виставки учнів школи. Досвід школи вивчали зарубіжні та вітчизняні науковці, художники, викладачі вузів та вчителі. Нині на різних відділеннях Академії навчається близько 600 дітей.

В 1993 році на конкурсній основі був обраний завідувачем кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва  Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Для повноцінного  відродження та розвитку забутих традицій  декоративно-прикладного мистецтва створив на кафедрі навчальні майстерні з кераміки, ковальства, ткацтва, різьбярства, ювелірної справи тощо.

Указом Президента України в 1998 році  присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», а в 1999 р. Атестаційною колегією  Міністерства освіти України йому присвоєно вчене звання професора.

Є автором понад 80 наукових праць в галузі мистецтвознавства, архітектури, дизайну та художньої педагогіки. Серед його праць є монографії та наукові статті з мистецтвознавства, підручники, навчальні посібники з проблем розвитку декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну  та можливостей їх ефективного  використання в  професійній підготовці студентів.

У 2001-2004 рр. навчався в докторантурі Українського Вільного Університету (м. Мюнхен ) де виконав докторську дисертацію.

Як архітектор, дизайнер та художник-прикладник вирішує проблеми синтезу простору приміщеннь  і творів декоративно-прикладного мистецтва. Учасник багатьох міжнародних всеукраїнських, та обласних виставок. Про творчу, мистецьку і науково-педагогічну діяльність розповідалося у всеукраїнських, обласних та міських ЗМІ.  Це стаття в журналі «Образотворче мистецтво», інтерв’ю в газеті «День», відгуки на книгу «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» (2012 р.) в газеті «Слово Просвіти». У передачах «За філіжанкою кави» та «На взаємин»(«Вічне Древо») обласного  телебачення «Галичина», журналісти   ознайомили  громадськість з власним  мистецьким і науковим доробком Б.Тимківа.

Також  розповідалося про впровадження у навчальний процес спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»  Інституту  мистецтв нових спеціалізацій з етнодизайну (ковальство, ювелірна справа, різьба по дереву, кераміка, текстиль, художня обробка шкіри тощо), відповідно до розроблених  ним  Концепції  та навчального плану, затвердженого МОН України.

В Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ) 13 грудня 2012 року  відбулась творча зустріч з профессором  Богданом Тимківим з нагоди презентації його нової монографії «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба  сакральна й ужиткова» (2012 р. ) та знайомство з його науковою, педагогічною  та громадською діяльністю. На зустрічі були присутні   члени Шевченківського комітету, письменники, мистецтвознавці, працівники музею та представники громадськості. Про високий вклад в розвиток  української культури   зазначив у своєму виступі академік Національної академії мистецтв  України Володимир Прядка. Зокрема він відзначив, що «ентузіазм, характерний Богдану Тимківу – невтомному досліднику історії  дереворізьби, сьогодні бракує багатьом мистецтвознавцям, особливо тим, хто мешкає на сході і півдні України. Адже з плином часу дуже багато рідкісних високохудожніх творів просто зникає», а тому відомості про них потрібно передати наступним поколінням.

Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, поет Павло Мовчан також високо оцінив творчий доробок,  відзначив його подвижницьку працю у справі збереження  та популяризації творів ужиткового мистецтва. Ця монографія номінована  на Національну премію України  імені Тараса Шевченка 2013 року.

У квітні 2005 р. приймав участь у парламентських слуханнях у Верховній Раді України “Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації”.

Член Вченої ради Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника».

З 2009 року по 2014 рік був членом Вченої ради Національного заповідника «Давній Галич».

Член Вченої ради Інституту дизайну Кошалінської політехніки (Республіка Польща) у 2012-2016 рр.

У 2003 році Богдана Михайловича внесено у біографічний збірник «Вчені Прикарпаття», а в 2007 році у довідник «Наукова еліта Івано-Франківщини».

Міністерством науки і освіти України у 2019 році нагороджено Нагрудним знаком «Відмінник освіти».

1.Тимків Б. М. Традиційні школи народного мистецтва Гуцульщини та їх роль у підготовці фахівців.  Українська академія мистецтва: дослідницькі та наук.-метод.праці.  Вип. 1.  К., 1994.

2.Тимків Б. М. Формування художньої культури студентів на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва фахівців. Українська академія мистецтва: Дослідницькі та наук.-метод.праці.  Вип. 2.  К., 1995.  С.60-63.

3.Тимків Б. М., Кавас К.М.  Виготовлення художніх виробів з дерева. Ч.1. Різьба по дереву: підручник (За наук. ред. Б. Тимківа).  Львів: Світ, 1995. 176 с. Іл.

4.Тимків Б. М. Розвиток лемківського народного мистецтва на території України та Польщі. Українсько-польські відносини у ХХ ст.: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції.  Івано-Франківськ, 1996.

5.Тимків Б. М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. Ч.2. Мозаїка. Випалювання. Розпис: підручник. (за наук. ред. Б.Тимківа). Львів: Світ, 1996. 144 с. Іл.

6.Тимків Б. М. Шляхи удосконалення занять з народного декоративно-ужиткового мистецтва в школі:навчальний посібник. Івано-Франківськ: НМЦ “Українська етнопедагогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського університету, 1996.  52 с. Іл.

7.Тимків Б. М. Стан і проблеми розвитку народного мистецтва Гуцульщини. Українська академія мистецтва: дослідницькі та наук.метод.праці. Вип. 5.  К., 1998.

8.Тимків Б. М. Мистецтво лемківського різьблення в Україні. Збірник наукових праць Прикарпатського університету. Івано-Франківськ: Плай, 1999.

9.Тимків Б. М. Формування художньої етнокультури засобами народного декоративно-прикладного мистецтва. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського університету ім. В.Стефаника / За ред. акад. В.І.Кононенка. Івано-Франківськ: Плай, 2003.  № 1.

10.Тимків Б. М. Архітектура та сакральне мистецтво у творчості українських мистців західної діаспори.  Етнос і культура. Часопис Прикарпатського університету ім. В.Стефаника / Гол. ред. акад. В. І. Кононенко. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. № 2-3.

11.Тимків Б. М. Традиції та інновації в мистецтві Прикарпаття. Народне мистецтво.  2007.  № 1-2.

12.Тимків Б. М. Сакральна дереворізьба та ікономалярство у творчості сучасних майстрів. Образотворче мистецтво. 2008. № 3.

13.Тимків Б. М. Наділений талантом і християнською добротою (до 70-річчя від дня народження Дмитра Степовика).  Образотворче мистецтво.  2008. № 4.

14.Тимків Б. М. Етнодизайн як інноваційна форма розвитку декоративно-прикладного мистецтва у вищих навчальних закладах України . Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск № VІІ. Львів: ЛНАМ, 2009.

15.Тимків Б. М., Туранов Ю.О., Понятишин В.В.  Технології. Деревообробка: підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх навч.закладів: профільний рівень.  Львів: Світ, 2011.  288 с.

16.Тимків Б. М. Українські мистецькі шедеври у Ватикані / Б. М. Тимків // Україна і Ватикан. Серія збірників наук.праць. – Вип. ІV: Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи /За заг.ред. О.Береговського та ін. – Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011.

17.Тимків Б. М. Народжена Незалежністю України (Галицька експериментальна дитяча художньо-реміснича школа). Двадцять років Незалежності. Галицький район: Факти, хроніка подій, спогади. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2011. 332 с.+ 12 іл.

18.Тимків Б. Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва.  Наукові записки Тернопільського національного пед.університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка.  2011.  № 3.  С.170-175.

19.Тимків Б. Собор Святої Софії в Римі.  Християнський часопис української греко-католицької церкви  «Собор», 2012.  № 5.

20.Тимків Б.Концептуальні засади впровадження етнодизайну в процес підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва: збірник наук. праць«Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід.  Полтава, 2012. C.138-143.

21. Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова .Монографія.2-ге вид., переробл. і доповнене. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012.  316 с., 584 іл.

22. Ідентифікація / інтеграція. Дизайн: мистецька і наукова творча діяльність викладачів кафедри декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну Інституту тмистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту дизайну Кошалінської політехніки (Польща): міжнародна виставка: довід. вид. / уклад. Б. Тимків, Я. Ойжановський. Івано-Франківськ : В-во Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, 2014. 110 с.

23. Тимків Б., Тимків Р.Сакральна дереворізьба мистців західної української діаспори. Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». Острог, 2015. Вип.23.  С. 194-200.

24. TymkivBohdan.Etnodesign. Problemrozwoju, monografia „Designa sztuka.Refleksje.”, pod. redakcja Magdaleny Berlinskiej i Agnieszki Kurkowskiej, Politechnika Koszalińska, 2015, S. 54-84.

25. Тимків Б  Збереження та розвиток українського сакрального мистецтва в діаспорі: тезиVIIМіжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» , НаУОА, Острог, 2016.  С. 64.

26. Тимків Б. Інтерпретація національних традицій у сакральній творчості мистців української діаспори. New Opportunities in the World Science : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Abu-Dhabi, August 31, 2017, UAE. S. 11–16.

27. Тимків Б. Давньогалицькі художні ремесла та їх розвиток і впровадження в навчальному процесі Малої академії народних ремесел м.Галич // Мистецтво Прикарпаття у соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя) : науковий збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. Івано-Франківськ :  Ярина, 2017. С. 269–277.

28. Тимків Б. Інтеграція українських мистців у культурне середовище країн Західної Європи, Північної, Південної Америки та Австралії. Наш український дім : науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. 2017. № 1. С. 15–21.

29. Тимків Б. Переднє слово // Гаркот І. Архітектура Івано-Франківська (Станіславова) міжвоєнного періоду 1920-1930-х років : монографія / за наук. ред.проф. Богдана Тимківа. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017.С. 5–

30. Тимків Б. Шляхи вдосконалення занять з народного декоративно-ужиткового мистецтва в школі : метод. посібник для вчителів і студ. пед. ін-тів та ун-тів. 2-ге вид. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», 2017. 52 с.

31. Тимків Б. Мистецькі традиції давнього Галича у педагогічній діяльності Малої академії народних ремесел : навчальний посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 60 с.

32. Тимків Б. Інтеграція українських мистців у культурне середовище країн Західної Європи, Північної, Південної Америки та Австралії (освітній аспект) // Наш український дім : науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. 2017. № 1. С. 15–21.

33. Tymkiv B.The problem of protection of Stanislavov’s architectural buildings of the late 19th – early 20th centuries, [w: teksty, Druga międzynarodowa konferencja]

34. Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. II: Gospodarka – religia – kultura / red.P. Hawrylyszyn,  M. Kardas, A. A. Ostanek. Warszawa; Stanisławów, 2017. S. 264–274.

35. Тимків Б. Наділений талантом, патріотизмом та християнською добротою // Образотворче мистецтво. № 2 (107). 2019. С.102–103.

36.Тимків Б. . Школа сакральної й ужиткової дереворізьби митців української діаспори.  Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 2. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 3-9.

Основні творчі роботи: 

декоративна скринька, тарелі та писанки, дерево, яворівська різьба (1993);

три декоративні тарелі, дерево, яворівська різьба (1995);

композиція з декоративних тарілок, скринька, дерево, різьба (1996);

декоративні скриньки, таріль та куманець, дерево, яворівська різьба (2002);

декоративні скринька, тарілка та писанка (2004);

архітектурний проект будинку-вставки «Мистецько-культурний центр» в м.Івано-Франківську (2007 р.); декоративний таріль, яворівська різьба (2010).

КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Udziałw2-im Międzynarodowem Kongresu “Etnodesign: rozwój nurtu europejskiego a kontekst krajowy” (16-18 października 2013, Połtawa). Tema treferatu: “Ethnic design in education process of Ukrainian and Polish artistic institutions”.

2. Участь в Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження », Національний університет «Острозька академія » (Острог ,Україна, 25-26 вересня 2014) .  Тема реферату: «Сакральна дереворізьба мистців західної української діаспори».

3. Udziałw Międzynarodowej konferencji naukowej„DESIGN A SZTUKA”Gdańsk-Oliwa / Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej/ Pałac Opatów w Oliwie / 16-17 maja 2015. Tema treferatu: Artystyczne tradycjewe wspolczesnym Designe.

4. Tymkiv B. Artystyczne tradycje wewspolczesnym Designe : тези доповідей  Міжнародної наукової конференції, «DESIGN A SZTUKA», 19-20 листопада 2015 р. Кошалін : «Політехніка Кошалінська», 2015. – С. 8–10.

5. Тимків Б. Збереження та розвиток українського сакрального мистецтва в діаспорі // Українська діаспора : проблеми дослідження : тези доповідей  Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м.Острог/ Міністерство освіти і науки України, Національний університет «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ», Українське історичне товариство. Острог: Вид-во національного університету «Острозька Академія», 2016. С. 274–276.

6.Тимків Б. Інтерпретація національних традицій у сакральній творчості  мистців української діаспори //Proceedings of the III International Scientific  and Practical Conference “New Opportunities in theWorld Science” (August 31, 2017. –  Abu-Dhabi, UAE). № 9(25), Vol.1, September 2017. S. 11–16.

7.Тимків Б. Формування художньо-естетичної культури студентів засобами  етнодизайну//Мистецтво у нелінійному просторі: програма міжнародної  науково-практичної конференції. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.

8. Тимків Б. Інтерактивні методи навчання на заняттях з етнодизайну  в позашкільних навчальних закладах //Етнос. Культура. Нація:  програма ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дрогобич, 18-19 жовтня 2018 р.

9. Тимків Б. Школа сакральної й ужиткової дереворізьби митців української діаспори // Мистецтво української діаспори ХХ – початку ХХІ століття як складова системи національної  культури : програма Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ, 05-09 червня 2019 р.

ВИСТАВКИ:

1. Udział w zbiorowej Miedzynarodowej wystawie „DESIGN A SZTUKA” Gdańsk-Oliwa / Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie / 16 maja –30 sierpnia 2015.

2. Udział i Współorganizator wystawy międzynarodowej «IDENTYFIKACJA / INTEGRACJA. DESIGN», która prezentuje artystyczną oraz naukową twórczość wykładowców Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalinskiej oraz Katedry Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Etnodesignu Instytutu Shtuki Przykarpackiego Uniwersytety Narodowego im. W.Stefanyka (Iwano-Frankiwsk, 25 wrzesnia 2015).

3. Udział i Współorganizator wystawy międzynarodowej «IDENTYFIKACJA / INTEGRACJA. DESIGN», która prezentuje artystyczną oraz naukową twórczość wykładowców Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalinskiej oraz Katedry Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Etnodesignu Instytutu Shtuki Przykarpackiego Uniwersytety Narodowego im. W.Stefanyka (Iwano-Frankiwsk, 26 lipca 2014).

4. Udział w zbiorowej wystawie plastycznej « DESIGN W ASPEKCIE PARADYGMATÓW KULTUROWYCH » (Iwano-Frankiwsk, Ukraina, Międzynarodowa konferencja naukowa, 15-17 maja 2014).

5. Співорганізатор учасник-член конкурсної комісії I Міжнародного фестивалю-конкурсу скульптури з пінопласту « STYRO»( Івано- Франківськ, 07-10 червня 2016 р.);

6. Наукові і мистецькі твори на постійно діючій виставці наукової та творчої діяльності викладачів кафедри митодики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально- наукового Інституту мистецтв «АРЕНА-центр» ( м. Івано- Франківськ ), 2019 р.

E-mail: tymkivbm@gmail.com

Тел: (0342) 52-34-29

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий інститут мистецтв (вул. Ак. Сахарова 34-а)

Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну (ауд. 308)