Силабуси навчальних дисциплін другий (магістерський) рівень (за ОП 2020 н.р.)

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Силабус_Живопис

Силабус_Інноваційні методи навчання мистецтва

Силабус_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус_Методика викладання образотворчого мистецтва у ЗВО та ЗЗСО

Силабус_Методологія та методика наукових досліджень

Силабус_Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва

Силабус_Рисунок

Силабус_Теорія і практика в композиції

Силабус_Комп’ютерні технології в мистецтві та мистецькій освіті

Силабус_Атестація

Силабус_Виробнича педагогічна практика в закладах вищої освіти

Силабус_Педагогічна практика

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Силабус_Графіка

Силабус_Декоративно-ужиткове мистецтво

Силабус_Етнодизайн

Силабус_Історія художньої культури та мистецтв

Силабус_Критика та аналіх творів мистецтва

Силабус_Менеджмент в освіті та мистецтві

Силабус_Мистецька освіта в Україні

Силабус_Мистецько-освітня діяльність в галузі дозвілля і туризму

Силабус_Пластичне мистецтво

Силабус_Сучасні сапекти декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Силабус_Філософія візуальних мистецтв

Силабус_Художні техніки в малярстві

Силабус_Арт-терапевтичні аспекти образотворчої діяльності

Силабус_Мистецтво в урбаністичному просторі